Giai điệu của những Vì sao

Featured Abstract Artwork

The favorited abstract which is selected by The Artist

Giai điệu của những Vì sao

Artist Tran Tuan created  "Melody of Stars"

với cảm hứng từ giấc mơ thời niên thiếu của ông.

Trong giấc mơ ấy, ông đang bay

trong vũ trụ, giữa những tinh vân, những thiên hà

và những vì sao lấp lánh.

Khi bay trong vũ trụ tuyệt đẹp và tưởng như vô tận ấy,

ông nghe thấy những giai điệu của bản Xô-nát mà những vì sao tạo nên.

View on Certified Online Abstract Galleries
Tran Tuan Abstract Saatchi link
TranTuan Abstract on Singulart
vi