91- Hang Bong Street - Hanoi-Vietnam
Tel/Fax: (84-4) 9 38 04 01
Mobile phone: 0912 107 987
Email: info@trantuanstudio.com
Website:
www.trantuanstudio.com
   
v

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ LISA SURPRENANT
(Triển lãm cá nhân lần thứ 6:”Nhân gian” của họa sĩ Trần Tuấn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 23/12/2011 đến hết 27/12/2011).

Nhà triết học Tây Ban Nha George Santayama có lần nói: Một nghệ sĩ là một người mơ mộng chấp nhận mơ về thế giới thực tại.

Tranh của Trần Tuấn bày ở đây đêm nay là sự lựa chọn của ông để cho mình mơ về thế giới. Bằng triển lãm này, ông mời chúng ta theo ông vào giấc mơ đó.

Và mọi tác phẩm nghệ thuật lớn đều vươn dài qua thời gian. Những tác phẩm ấy nói với chúng ta về những gì đã từng hiện hữu, những gì đang hiện hữu và thậm chúng còn thì thầm nói bóng gió về những gì có thể hiện hữu.

Bằng cách chỉ lấy những diện mạo như mặt tượng thánh, Tuấn kéo chúng ta vào giấc mơ cùng ông, qua những gương mặt ấy. Bằng cách ấy, ông giúp chúng ta giải mà những lời đáp của chính mình cho những câu hỏi mà loạt tranh này đặt ra.

Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta đang làm gì? Chúng ta là ai? Đó là những bộ tranh ba tấm đầy sức mạnh và những câu hỏi còn quan trọng hơn. Tôi hy vọng quí vị sẽ thích triển lãm Nhân Gian tối nay như tôi đã thích nó.

Và tôi hy vọng quí vị sẽ mạnh bạo đi xa hơn nữa vào phong-cảnh-giấc-mơ của Tuấn bằng cách thăm loạt tranh này trên mạng để có được một phối cảnh đầy đủ của toàn bộ sưu tập này và những giải đáp mà nó tìm cách làm sáng tỏ.

Xin Quí vị vui lòng thưởng thức triển lãm đáng chú ý này. Xin cảm ơn!

Lisa.

Gửi cho bạn bè In bản tin 
GO BACK