91- Hang Bong Street - Hanoi-Vietnam
Tel/Fax: (84-4) 9 38 04 01
Mobile phone: 0912 107 987
Email: info@trantuanstudio.com
Website:
www.trantuanstudio.com
   
v

Tran Tuan's biography

Tran Tuan's portraits

Tran Tuan - own painting

Aglimpse of sky

The wish to be exploded of a silence

Tran Tuan luggage in a long-term path for creation

The road of the mafor one

The Quiet area

The Human World - Changing or Unchanged

Lisa Surprenant's Speech in Opening Ceremony

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ LISA SURPRENANT TẠI KHAI MẠC TRIỂN LÃM "NHÂN GIAN"

THẾ GIAN- BIẾN CẢI HAY BẤT BIẾN

TRẦN TUẤN - HỘI HỌA CỦA RIÊNG MÌNH

CON ĐƯỜNG LỚN

TRẦN TUẤN - HÀNH TRANG CHO ĐƯỜNG DÀI SÁNG TẠO

TRẦN TUẤN - TRANH CHÂN DUNG

SỰ IM LẶNG MUỐN BÙNG NỔ

MỘT THOÁNG MÂY TRỜI

NƠI LẶNG LẼ

VỚI CẢ TẤM LÒNG

"CHIỀU ĐỎ" CỦA TRẦN TUẤN

TRẦN TUẤN - "TÔI THUỘC LOẠI PHIÊU DU"

TRẦN TUẤN TẠI VIET ART CENTER

TRẦN TUẤN VỚI NHỮNG CUỘC PHIÊU DU

TRANH VỀ HÀ NỘI CỦA TRẦN TUẤN ĐOẠT GIẢI QUỐC TẾ